Egyéb hulladék

Tájékoztatás a lakosságnál keletkező hamu hulladék kihelyezésével és elszállításával kapcsolatban.

 Sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu. A háztartásban keletkező kis mennyiségű hamu a kommunális gyűjtőedénybe helyezhető, csak és kizárólag:

 – kihűlt állapotban,

– bezsákolva és összekötve.

 A kuka ürítésekor a hamu a kis mennyiséget meghaladó mértékben szálló porként jelentkezhet, mely veszélyezteti a dolgozók egészségét, ezen felül a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba kerülve.

 Amennyiben a személyzet a gyűjtés során nem megfelelően kihelyezett hamut észlel a hulladékgyűjtő edényzetben, az ürítést megtagadhatja.

 Javasoljuk továbbá a tisztelt ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható.”

A lakossági tájékoztató a MOHU https://mohu.hu/lakossag linken is megtalálható.


2024. ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A lakosság részére idén is lehetőséget biztosítunk ingyenes zöldhulladék leadásra, illetve háztól történő zöldhulladék elszállításra, az alábbi feltételek és időpontok figyelembe vétele mellett.

1/ A zöldhulladék átvételi pont működését tavaly óta új helyszínen biztosítjuk, mely a Zrínyi Miklós utca felől a földúton tovább haladva helyezkedik el és a Nemeskéri út felől is megközelíthető. Az alábbi táblázatban feltüntetett napokon és időszakokban fogadjuk a lakosság által kiszállított zöldhulladékot. 

2024. év 
 hónap nap órátólóráig
 MÁRCIUS 9.SZOMBAT812
 MÁRCIUS 23.SZOMBAT812
 ÁPRILIS 13.SZOMBAT812
 ÁPRILIS 27.SZOMBAT812
 MÁJUS 8.SZERDA1016
 MÁJUS 11.SZOMBAT812
 MÁJUS 22.SZERDA1016
 MÁJUS 25.SZOMBAT812
 JÚNIUS 5.SZERDA1016
 JÚNIUS 8.SZOMBAT812
 JÚNIUS 19.SZERDA1016
 JÚNIUS 22.SZOMBAT812
 JÚLIUS 3.SZERDA1016
 JÚLIUS 6.SZOMBAT812
 JÚLIUS 17.SZERDA1016
 JÚLIUS 20.SZOMBAT812
 JÚLIUS 31.SZERDA1016
 AUGUSZTUS 3.SZOMBAT812
 AUGUSZTUS 14.SZERDA1016
 AUGUSZTUS 17.SZOMBAT812
 AUGUSZTUS 28.SZERDA1016
 AUGUSZTUS 31.SZOMBAT812
 SZEPTEMBER 11.SZERDA1016
 SZEPTEMBER 14.SZOMBAT812
 SZEPTEMBER 25.SZERDA1016
 SZEPTEMBER 28.SZOMBAT812
 OKTÓBER 9.SZERDA1016
 OKTÓBER 12.SZOMBAT812
 OKTÓBER 26.SZOMBAT812
 NOVEMBER 6.SZERDA1016
 NOVEMBER 9.SZOMBAT812
 NOVEMBER 20.SZERDA1016
 NOVEMBER 23.SZOMBAT812

Egy ingatlanról az átvételi napokon maximum 10 zsákot ( bármilyen 120 literes kukazsákban), vagy 10 köteget, vagy 1 m³ nem zsákolható hulladékot áll módunkban térítésmentesen átvenni. Amennyiben ennél több hulladékot szeretne leadni, az térítésköteles: 1 darab 120 literes zsák 860 Ft és 1 m3 8600 Ft. A térítési díjat a helyszínen kell kifizetni. Az ingyenes leadási lehetőséget kizárólag gödi lakosok, saját, eredeti személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, továbbá az utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény vagy átutalási igazolás bemutatását követően vehetik igénybe. Üdülő ingatlannal rendelkező ügyfeleink saját, eredeti személyi igazolvány felmutatásával és az utolsó hulladékszállítási díj számlájának befizetésével igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból származik a zöldhulladék. Az átvételi ponton leadott zöldhulladékot ki kell önteni a zsákokból, mert a kezelő csak így fogadja be cégünktől az átvett hulladékot! Rönköket és egyéb hulladékot nem áll módunkban átvenni!

2/ 2024. április 1. és november 29. közötti időszakban, Társaságunk az ügyfélszolgálatunkon átvett edényekből, az előre kihirdetett időpontokban elszállítja az ingatlanok elé kihelyezett zöldhulladékot.

A közszolgáltatás keretein belül minden szállítás alkalmával csak a szállításra jogosító címkével ellátott zöldhulladék gyűjtő edényből kerül a zöldhulladék térítésmentesen elszállításra. A tartályokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A kukák terhelhetősége 120 literes tartály esetén 20 kg, 240 literes tartály esetén 40 kg. Azt meghaladó súly esetén műszaki okok miatt nem áll módunkban az edényeket üríteni. A zöldhulladék szárításával az elszállítási súly jelentősen csökkenthető!

A háztól történő zöldhulladék szállítások várható idejét megtekinthetik az alábbi táblázatokban:

120 literes edény esetén240 literes edény esetén
2024. év2024. év
hétidőszakhétidőszak
14.április1-5.16.április15-19.
16.április15-19.20.május13-17.
18.április29-30.24.június 10-14.
ésmájus1-3.28.július8-12.
20.május13-17.32.augusztus5-9.
22.május27-31.36.szeptember2-6.
24.június 10-14.40.szeptember30.
26.június 24-28.ésoktóber1-4.
28.július8-12.44.október28-31.
30.július22-26.ésnovember1.
32.augusztus5-9.48.november25-29.
34.augusztus19-23.
36.szeptember2-6.
38.szeptember16-20.
40.szeptember30.
ésoktóber1-4.
42.október14-18.
44.október28-31.
ésnovember1.
46.november11-15.
48.november25-29.

Amennyiben a gyűjtőtartály űrtartalmát meghaladóan több zöldhulladékot szeretne elszállíttatni, az térítésköteles. 1 zsák ára 350 Ft. A zsákokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A cégünk feliratával ellátott zöldhulladék gyűjtő zsák beszerezhető az alábbi üzletekben:

– Fakusz-H.B.Kft. – Gazdabolt 2131 Göd Pesti út 82/A

– Wolav Kft. – Gazdabolt 2132 Göd Ady Endre út 8. 

– Mosoly ABC 2131 Göd Alagút utca 12/6.

– Virágzó Dunakanyar Bt. 2132 Göd Révay utca 33.

Protorg Bt. 2132 Göd Pesti út 143.

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem keveredhet más hulladékkal ( kő, beton, vegyes hulladék), amely akadályozza a feldolgozási folyamatot. Amennyiben az elszállítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cégünk nem köteles azt elszállítani.

Göd, 2024. február 2.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.                                                                                                                   ügyfélszolgálat


REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervez. A lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik elektronikusan az info@godihulladek.hu email címen vagy telefonon a 06/27-530-611-es telefonszámon

legkésőbb 2024. február 23-án 12 óráig.

A fenti határidőig beérkező szállítási igények az ügyfélszolgálat által megadott napon kerülnek teljesítésre. 

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék: az ingatlanhasználótól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatási résztevékenység keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.

Csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlet hulladék gyűjtő zsákban szállítjuk el. A zsákokat a két gödi gazdaboltban, a Mosoly ABC-ben és a Virágzó Dunakanyar Kertészetben szerezhetik be. A zsák ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak NEM áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége maximum 3 m³ lehet. A nagyobb darabos hulladékot (pl: szekrénysor) kérjük, lapra szerelve helyezzék ki!

Kérjük NE helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:

– a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,

– veszélyes hulladékot (pl.: elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)

– építési-bontási hulladékot ( sittet), üvegezett ablak/ajtó hulladékot,

– veszélyes építési hulladékot, ( például kátrányt, hullámpalát ) 

– szelektíven gyűjtendő hulladékot,

– gumiabroncsot, gépjármű roncsot és egyéb járműalkatrészeket!

A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségéről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk.

Kérjük az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig kikészíteni az előzőekben jelzett információk szerint a lom hulladékot. 

Köszönjük együttműködésüket.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


Hulladékudvarok

Országszerte 281 hulladékudvar szolgáltatásait vehetik igénybe, amelyek elérhetőségéről és nyitvatartási idejéről a MOHU honlapján tájékozódhatnak.

https://mohu.hu/egyeb-cikkek/hulladekudvarok.html

Göd, 2023. szeptember. 19.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.                                                                                                                   ügyfélszolgálat

 www.godihulladek.hu


Tisztelt Ügyfelünk!

2023. november 4-én szombaton és 2023. november 5-én vasárnap 8 és 14 óra között kerül megrendezésre az önkormányzati finanszírozású, a lakosság részére díjtalan veszélyeshulladék gyűjtés. A hosszú várakozási idő elkerülése érdekében ebben az évben is a postai irányítószám szerint két részre osztottuk a várost, amely alapján két külön napra kerül a gyűjtés. Szombaton a 2131 Göd irányítószámú lakóhellyel, míg vasárnap a 2132 Göd irányítószámú lakóhellyel rendelkező ügyfelek adhatják le a hulladékot. A gyűjtésre a Gödi Hulladékgazdálkodási NKft. telephelyén ( 2133 Sződliget Külterület 066/6 hrsz – a felsőgödi Jácint utcai temető mögött) kerül sor. Térkép

A gödi lakosság az alábbi hulladékfajtákat adhatja le:

-oldószerkeverékek, higítók,                      -fénycsövek és izzók

-elhasznált étolaj, zsír                                -növényvédőszer maradékok

-akkumulátorok                                          -fáradt olaj

-festékmaradékok és göngyölegei                  -szennyezett göngyölegek /festékes, olajos/

-elektronikai hulladék.

Nem adható le azbeszt pala és cserép, kátrány, bitumenes hullámlemez, kőzetgyapot, eternit cső, pvc tartalmú padlólap és gépjármű gumiabroncs.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes gyűjtést a gödi lakosság részére szervezzük, ezért csak lakossági mennyiséget áll módunkban átvenni a fent felsorolt hulladékokból. Építőipari vállalkozó veszélyes hulladékot nem adhat le az akció keretében!

A veszélyes hulladék leadásakor a jogosultságot gödi lakcímkártyával, vagy üdülő ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonosok esetében az utolsó hulladékszállítási díj számlájával, vagy annak feladóvevényével kell igazolni.

Göd, 2023.09.18.  

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.                                                                                                                   ügyfélszolgálat

 www.godihulladek.hu


Veszélyes hulladék gyűjtés

A 2023. évben megrendezésre kerülő veszélyes hulladék gyűjtés várható időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást!


Építési törmelék leadása

Zsákos építési törmelék leadható társaságunk ügyfélszolgálatán. 1 darab építési törmelékkel teli zsák kezelési díja 1.600 Ft. 1 zsák maximum 30 kg lehet.

Egy naptári évben leadható mennyiség maximum 15 zsák lehet.

Konténeres vállalkozó neve: Markó Szabolcs: 20/498-5897


Használt háztartási zsiradék

Konyhai munkálatok után megmaradt zsír és olaj szervezett leadása a Huzella Tivadar Általános Iskola konyhájánál és a TESZ udvarán elhelyezett gyűjtőedénybe lehetséges. Munkanapokon reggel 7 órától délután 13 óráig, vagy leadható az előre meghirdetett veszélyes hulladékgyűjtés során is.


Üveggyűjtő konténerek

 A vissza nem váltható üveget a város több pontján elhelyezett üveggyűjtő konténerekbe helyezheti el a lakosság. Ezek a következők:

• Településellátó Szervezet telephely ( 2132 Göd, Duna u. 5. ) 

• Gödi Ámbitus Kft/ SPAR. ( 2131 Göd, Pesti út 174.) 

• Oázis lakópark Kerekerdő utca és Termálfürdő krt. sarok

• Nevelek Csíz utca és Pacsirta utca sarok

• Penny Market parkoló (Pesti út)


Használt galvánelem elhelyezés

• Kastély Óvoda ( Béke u. 3. )

• Huzella Tivadar Iskola ( Petőfi u.48.)

• Településellátó Szervezet (Duna u.5.)

• Németh László Iskola ( Ifjúság köz 1-3.)

• Polgármesteri  Hivatal udvarán a volt rendőrségi épületen

• Ady Klub (Kálmán utca 13.)

• Penny Market üzletben, a rakodó pultnál, 

Hasznos tudni, hogy a fenti címeken kívül az elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedők, visszafogadják a kimerült, feleslegessé vált áramforrásokat. Ez a visszafogadás ingyenes, kötelező, és a kereskedő nem kötheti a visszavételt új termék vásárlásához. (www. relem.hu)


Elektronikai hulladék és minden veszélyesnek minősülő hulladék (vegyszer, növényvédőszer, savas akkumulátor festék és ezek göngyölegei)

A veszélyes hulladék gyűjtése egy évben egyszer az előre meghirdetett időpontban és helyszínen kerül megrendezésre. (www.god.hu, www.godihulladek.hu, Gödi Körkép)


Lejárt gyógyszerek

A lejárt szavatosságú és fel nem használt gyógyszereket minden gyógyszertár köteles átvenni a lakosságtól.


Szennyvíz elszállítása

A települési folyékony hulladék elszállítását a TERRA-VÁROSKÚT Kft. végzi. A szennyvíz elszállítására való igényüket a 30/977-7761 telefonszámokon jelenthetik be 


Elhullott állat bejelentése esetén a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány a 0620/464-6728 telefonszámon hívható.


Még használható tárgyak, ruhák felajánlását a Boldogságcseppek Alapítvány fogadja. Szőke Kriszta elérhetősége: 0670/771-6676