Egyéb hulladék

Veszélyes hulladék gyűjtés

A 2023. évben megrendezésre kerülő veszélyes hulladék gyűjtés várható időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást!

Veszélyes hulladék háztól történő elszállítása esetén keresse Borbándi Balázs egyéni vállalkozót, aki rendelkezik veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedéllyel.

Elérhetőségei: +36 20 926 5828, borbandibalazs@gmail.com


REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a BKM Zrt. alvállalkozója és Göd Város Önkormányzatának szerződött partnere a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervez. A lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik elektronikusan az info@godihulladek.hu email címen vagy telefonon a 06/27-530-611-es telefonszámon

legkésőbb 2022. február 3-ig.

A fenti határidőig beérkező szállítási igények az ügyfélszolgálat által megadott napon kerülnek teljesítésre.

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.

Csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlet hulladék gyűjtő zsákban szállítjuk el. A zsákokat a két gödi gazdaboltban, a Mosoly ABC-ben és a Virágzó Dunakanyar kertészetben szerezhetik be. A zsák ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak NEM áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége maximum 3m³ lehet.

Kérjük NE helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:

– a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,

– veszélyes hulladékot (pl.: elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)

– építési-bontási hulladékot ( sittet), ideértve az ablaküveget,

– veszélyes építési hulladékot, ( például kátrányt, hullámpalát ) 

– szelektíven gyűjtendő hulladékot,

– gumiabroncsot, gépjármű roncsot és egyéb járműalkatrészeket!

A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségéről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk.

Kérjük az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig kikészíteni az előzőekben jelzett információk szerint a lom hulladékot.


Sitt lerakás

Zsákos sitt leadható a Kft. udvarán. 1 darab sittes zsák kezelési díja 450 Ft. 1 zsák maximum 30 kg lehet.

Konténeres vállalkozó neve: Markó Szabolcs: 20/498-5897


Használt háztartási zsiradék

Konyhai munkálatok után megmaradt zsír és olaj szervezett leadása a Huzella Tivadar Általános Iskola konyhájánál és a TESZ udvarán elhelyezett gyűjtőedénybe lehetséges. Munkanapokon reggel 7 órától délután 13 óráig, vagy leadható az előre meghirdetett veszélyes hulladékgyűjtés során is.


Üveggyűjtő konténerek

 A vissza nem váltható üveget a város több pontján elhelyezett üveggyűjtő konténerekbe helyezheti el a lakosság. Ezek a következők:

• Településellátó Szervezet telephely ( 2132 Göd, Duna u. 5. ) 

• Gödi Ámbitus Kft/ SPAR. ( 2131 Göd, Pesti út 174.) 

• Oázis lakópark Kerekerdő utca és Termálfürdő krt. sarok

• Nevelek Csíz utca és Pacsirta utca sarok

• Alagút utca és Erdész utca sarok

• Penny Market parkoló (Pesti út)


Használt galvánelem elhelyezés

• Kastély Óvoda ( Béke u. 3. )

• Huzella Tivadar Iskola ( Petőfi u.48.)

• Településellátó Szervezet (Duna u.5.)

• Németh László Iskola ( Ifjúság köz 1-3.)

• Polgármesteri  Hivatal udvarán a volt rendőrségi épületen

• Ady Klub (Kálmán utca 13.)

• Penny Market üzletben, a rakodó pultnál, 

Hasznos tudni, hogy a fenti címeken kívül az elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedők, visszafogadják a kimerült, feleslegessé vált áramforrásokat. Ez a visszafogadás ingyenes, kötelező, és a kereskedő nem kötheti a visszavételt új termék vásárlásához. (www. relem.hu)


Elektronikai hulladék és minden veszélyesnek minősülő hulladék (vegyszer, növényvédőszer, savas akkumulátor festék és ezek göngyölegei)

A veszélyes hulladék gyűjtése egy évben egyszer az előre meghirdetett időpontban és helyszínen kerül megrendezésre. (www.god.hu, www.godihulladek.hu, Gödi Körkép)


Lejárt gyógyszerek

A lejárt szavatosságú és fel nem használt gyógyszereket minden gyógyszertár köteles átvenni a lakosságtól.


Szennyvíz elszállítása

A települési folyékony hulladék elszállítását a TERRA-VÁROSKÚT Kft. végzi. A szennyvíz elszállítására való igényüket a 30/977-7761 telefonszámokon jelenthetik be 


Elhulott állat bejelentése esetén a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány a 0620/464-6728 telefonszámon hívható.


Még használható tárgyak, ruhák felajánlását a Boldogságcseppek Alapítvány fogadja. Szőke Kriszta elérhetősége: 0670/771-6676