Jogszabályok

– 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

– 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

95/2013. (X. 14.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

– 2013. évi — 72/2013. (VIII. 27.) VM RENDELET a hulladékjegyzékéről

– 2013. évi CXXV. Törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

– 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

– 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelet Települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

– 385/2014. (XII.31.) Kormány rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről