Szemétszállítás

Kukaméret évközben változtatása:

A meglévőnél nagyobb űrtartalmú tárolóedény ürítésére vonatkozó szerződés év közben bármikor igényelhető.

Ömlesztett- kommunális hulladék begyűjtése

2014. január 1-től a hulladékszállítási rend nem változik!

A szállítási körzetek nem változnak. A megfelelő tárolóedényben az ingatlanok elé kihelyezett hulladékot az adott körzetre érvényes szemétszállítási napon szállítjuk el heti rendszerességgel. A hulladékot kizárólag a címkével ellátott edényekből gyűjtjük össze, melyet minden esetben reggel 7 órára kell az ingatlan elé kihelyezni.

Egyetlen változás lesz csupán, hogy 2014-től a Nonprofit Kft. az ünnepnapokon is végez szemétszállítást!!!

Ha az edény űrtartalmánál több hulladékot szeretne kihelyezni, azt az általunk forgalmazott zsákban teheti meg, melyet beszerezhet az alábbi üzletekben:

– Wolaw Kft. gazdaboltjában 2132 Göd Duna u. 4.

– FAKUSZ H.B. Kft. gazdaboltjában 2131 Göd Pesti út 82/a.

– Mosoly ABC 2131 Göd, Alagút utca 12/6.

– Virágzó Dunakanyar Bt. 2132 Göd, Révay utca 33.

Az edényzetén a címkék az alábbiak lehetnek:

60 literes kuka esetén:  fehér alapon piros szám

120 literes kuka esetén:  fehér alapon fekete szám

240 literes kuka esetén:   zöld alapon fekete szám

üdülő 60 literes kuka esetén: sárga alapon fekete szám

üdülő 120 literes kuka esetén: piros alapon fekete szám


A szemétszállítási szerződés szüneteltetése

Lakatlan ingatlanok esetében lehetőség van a szemétszállítás szüneteltetésére.

A szüneteltetés időtartamára rendelkezésre állási díjat kell fizetni. Szüneteltetés esetében a címkét vissza kell juttatni Közszolgáltató részére.

Tulajdonosváltozás esetén az adás-vételi szerződést , öröklés esetén az elhalálozott személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint az öröklést bizonyító közjegyzői okirat másolatát, új építésű ingatlan esetén használatba-vételi engedélyt kell benyújtani Közszolgáltató részére. Amíg ez nem történik meg az előző tulajdonos szerződése marad érvényben.

A kukaméret évközbeni megváltozatása

A meglevőnél nagyobb űrtartalmú tárolóedény a szolgáltatónál év közben bármikor igényelhető.