Hírek

REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a BKM Zrt. alvállalkozója a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervez. A lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik elektronikusan az info@godihulladek.hu email címen vagy telefonon a 06/27-530-611-es telefonszámon

legkésőbb 2023. február 3-ig.

A fenti határidőig beérkező szállítási igények az ügyfélszolgálat által megadott napon kerülnek teljesítésre.

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.

Csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlet hulladék gyűjtő zsákban szállítjuk el. A zsákokat a két gödi gazdaboltban, a Mosoly ABC-ben és a Virágzó Dunakanyar Kertészetben szerezhetik be. A zsák ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak NEM áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége maximum 3 m³ lehet. A nagyobb darabos hulladékot (pl: szekrénysor) kérjük, lapra szerelve helyezzék ki!

Kérjük NE helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:

  • a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,
  • veszélyes hulladékot (pl.: elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)
  • építési-bontási hulladékot ( sittet), ideértve az ablaküveget,
  • veszélyes építési hulladékot, ( például kátrányt, hullámpalát )
  • szelektíven gyűjtendő hulladékot,
  • gumiabroncsot, gépjármű roncsot és egyéb járműalkatrészeket!

A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségéről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk. Kérjük az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig kikészíteni az előzőekben jelzett információk szerint a lom hulladékot.

Együttműködésüket köszönjük!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


51. HETI SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2022. december 21. és 23. között esedékes szelektív hulladék gyűjtését, a szerdai, csütörtöki és pénteki szállítási területekről technikai okokra hivatkozva, nem mindenhol tudjuk teljesíteni.

Amely ingatlanok elől december 23-án, pénteken 17 óráig nem kerül a szelektív hulladék elszállításra, ott a begyűjtést 2023. 1. hetében, a következő szelektív hulladék szállítás alkalmával tudjuk pótolni!

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Együttműködésüket köszönjük!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁS 2023-BAN

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfák elszállítása kizárólag 2023. 2. hetében ( január 9-13. ) és 4. hetében ( január 23-27. ) az adott körzetre érvényes hulladékszállítási napon történik.

Értesítjük ügyfeleinket, hogy 2022. december 26-án Karácsonykor a szokásos rend szerint, a hétfői szállítási területről történik a hulladék begyűjtése.

Együttműködésüket köszönjük!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


Felhívás

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy technikai okokra hivatkozva személyes ügyfélszolgálatunk 2022. december 2-től 2023. január 5-ig zárva tart.

Szerződéskötés-, és minden egyéb ügyfélszolgálatot érintő ügyben emailben (info@godihulladek.hu) és telefonon (27/530-611) állunk szíves rendelkezésükre.

Hulladékszállítással kapcsolatos mindennemű információt megtalálnak a www.godihulladek.hu elérhetőségen.

Együttműködésüket köszönjük!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


Tájékoztató a hamu szabályos kihelyezéséről 

A fűtési szezon idején megnövekedett a  gyűjtőedényekbe szabálytalanul kihelyezett hamu mennyisége. A hulladék begyűjtése során a  gyűjtőedényekbe ömlesztett hamu veszélyezteti a  kollégák egészségét, továbbá nagymértékben koptatja a  jármű felépítményének csúszó és forgó alkatrészeit. A ki nem hűlt hamu pedig minden esetben tűzveszélyes!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hamu kihelyezése csak az alábbi módon történhet:

 • kizárólag kihűlt állapotban

 • összekötött szájú zsákban összegyűjtve 

• hulladékgyűjtő edénybe belehelyezve

Köszönjük az együttműködésüket!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. december 12-én hétfőn, ügyfélszolgálatunk technikai okokra hivatkozva zárva tart.

Üdvözlettel,

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELI PONT MŰKÖDÉSE ÉS ŐSZI HÁZTÓL TÖRTÉNŐ ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Képviselőtestületi döntést követően a zöldhulladék átvételi pont működését július 23-tól térítési díj ellenében ősszel is biztosítjuk, mely a Nemeskéri úti temetővel szemközti útról közelíthető meg, ahol az alábbi táblázatban feltüntetett napokon 8 és 16 óra között fogadjuk a lakosság által kiszállított zöldhulladékot. 

A lakosság által fizetendő zöldhulladék átvételi és ártalmatlanítási díjak a következők:

1 darab 120 literes zsák: bruttó 1.430 Ft

1 darab köteg ( 1 méter hosszú és 40 cm átmérőjű): bruttó 1.430 Ft

1 m³ ömlesztett zöldhulladék: bruttó 14.300 Ft

Jelenleg csak készpénzes fizetésre van lehetőség.

 A leadási lehetőséget kizárólag gödi lakosok, saját, eredeti személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, továbbá az utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény vagy átutalási igazolás bemutatását követően vehetik igénybe. Üdülő ingatlannal rendelkező ügyfeleink saját, eredeti személyi igazolvány felmutatásával és az utolsó hulladékszállítási díj számlájának befizetésével igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból származik a zöldhulladék. Az átvételi ponton leadott zöldhulladékot ki kell önteni a zsákokból, mert a kezelő csak így fogadja be cégünktől az átvett hulladékot! Rönköket és egyéb hulladékot nem áll módunkban átvenni!

Az átvételi pont őszi nyitvatartása a következő:

2022.év
HÓNAPNAP
OKTÓBER15SZOMBAT
OKTÓBER26SZERDA
OKTÓBER29SZOMBAT
NOVEMBER9SZERDA
NOVEMBER12SZOMBAT
NOVEMBER23SZERDA
NOVEMBER26SZOMBAT

Az őszi, regisztrációhoz kötött, háztól történő zöldhulladék elszállítás térítési díja 1.530 Ft/ 120 literes zsák, illetve ennek megfelelő 1 méter hosszú és 40 cm átmérőjű köteg. Az őszi szállítási igényeket 2022. október 12. szerda 12 óráig az info@godihulladek.hu e-mail címen, a 27/530-611-es telefonszámon        ( hétfőn 7-19 óráig, keddtől-péntekig 7-12 óráig), illetve személyesen az ügyfélszolgálaton lehet bejelenteni. A szállításra az ügyfélszolgálat által megadott napon kerül sor. 

A regisztrációt követően lehetőséget biztosítunk átutalással történő fizetésre is az MKB Banknál vezetett 10300002-10600115-49020014 számú bankszámlaszámunkra. Utalás esetén kérjük a megjegyzés rovatban a nevét, címét, a zsák darabszámát valamint e-mail címét feltüntetni szíveskedjen. Az ügyfélszolgálaton csak készpénzben történő fizetés lehetséges!

Az akció előtti időszakban IRODÁNK NYITVATARTÁSA a zökkenőmentes befizetés biztosítása érdekében az alábbiak szerint alakul:

2022.év
HÓNAPNAP-TÓL-IG
SZEPTEMBER26HÉTFŐ719
SZEPTEMBER30PÉNTEK712
OKTÓBER3HÉTFŐ719
OKTÓBER4KEDD712
OKTÓBER5SZERDA712
OKTÓBER6CSÜTÖRTÖK712
OKTÓBER7PÉNTEK712
OKTÓBER10HÉTFŐ719
OKTÓBER11KEDD712
OKTÓBER12SZERDA712
OKTÓBER13CSÜTÖRTÖK712
OKTÓBER14PÉNTEK712

Utána a megszokott rend szerint hétfőn és pénteken állunk ügyfeleink rendelkezésére.

2022.09.22.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2132 Göd Duna út 5.-Kisfaludy utca felőli bejárat