Hírek

2023. ÉVI HÁZTÓL TÖRTÉNŐ  ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

1/ A tavaszi, regisztrációhoz kötött, háztól történő zöldhulladék elszállítás térítési díja 1.530 Ft/ 120 literes zsák, illetve ennek megfelelő 1 méter hosszú és 40 cm átmérőjű köteg. A tavaszi szállítási igényeket 2023. március 29. szerda 12 óráig az info@godihulladek.hu e-mail címen, a 27/530-611-es telefonszámon        ( hétfőn 7-19 óráig, keddtől-péntekig 7-12 óráig), illetve személyesen az ügyfélszolgálaton lehet bejelenteni. A szállításra az ügyfélszolgálat által megadott napon kerül sor. 

A regisztrációt követően lehetőséget biztosítunk átutalással történő fizetésre is az MKB Banknál vezetett 10300002-10600115-49020014 számú bankszámlaszámunkra. Utalás esetén kérjük a megjegyzés rovatban a nevét, címét, a zsák darabszámát valamint e-mail címét feltüntetni szíveskedjen. Az ügyfélszolgálaton csak készpénzben történő fizetés lehetséges!

Ügyfélszolgálati irodánk hétfőn 7-19 óráig és pénteken 7-12 óráig tart nyitva.

2/ A tavaszi elszállítást követően, a tavalyi évben átvett, 120 literes zöldhulladék gyűjtő edényekből az alábbiak szerint történik a begyűjtés:

A zöldhulladék begyűjtése kizárólag a lenti táblázatban feltüntetett időszakokban az adott körzetre érvényes hulladékszállítási napon történik. A közszolgáltatás keretein belül minden szállítás alkalmával csak a szállításra jogosító címkével ellátott zöldhulladék gyűjtő edényből kerül a zöldhulladék térítésmentesen elszállításra. A tartályokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. 

A háztól történő zöldhulladék szállítások várható idejét megtekinthetik az alábbi táblázatban:

18.május1-5.
20.május15-19.
22.május29-31.
ésjúnius 1-2.
24.június 12-16.
26.június 26-30.
28.július10-14.
30.július24-28.
32.augusztus7-11.
34.augusztus21-25.
36.szeptember4-8.
38.szeptember18-22.

A gyűjtőedényben kihelyezett zöldhulladék nem keveredhet más hulladékkal ( kő, beton, vegyes hulladék), amely akadályozza a feldolgozási folyamatot. Amennyiben az elszállítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cégünk nem köteles azt elszállítani.

Az előző években működtetett zöldhulladék átvételi pontot átmenetileg szüneteltetjük, az áremelkedés miatt lecsökkent érdeklődésre tekintettel.

3/ Az őszi, regisztrációhoz kötött zöldhulladék szállításról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!


REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a BKM Zrt. alvállalkozója a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervez. A lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik elektronikusan az info@godihulladek.hu email címen vagy telefonon a 06/27-530-611-es telefonszámon

legkésőbb 2023. február 3-ig.

A fenti határidőig beérkező szállítási igények az ügyfélszolgálat által megadott napon kerülnek teljesítésre.

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.

Csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlet hulladék gyűjtő zsákban szállítjuk el. A zsákokat a két gödi gazdaboltban, a Mosoly ABC-ben és a Virágzó Dunakanyar Kertészetben szerezhetik be. A zsák ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak NEM áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége maximum 3 m³ lehet. A nagyobb darabos hulladékot (pl: szekrénysor) kérjük, lapra szerelve helyezzék ki!

Kérjük NE helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:

  • a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,
  • veszélyes hulladékot (pl.: elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)
  • építési-bontási hulladékot ( sittet), ideértve az ablaküveget,
  • veszélyes építési hulladékot, ( például kátrányt, hullámpalát )
  • szelektíven gyűjtendő hulladékot,
  • gumiabroncsot, gépjármű roncsot és egyéb járműalkatrészeket!

A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségéről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk. Kérjük az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig kikészíteni az előzőekben jelzett információk szerint a lom hulladékot.

Együttműködésüket köszönjük!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁS 2023-BAN

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfák elszállítása kizárólag 2023. 2. hetében ( január 9-13. ) és 4. hetében ( január 23-27. ) az adott körzetre érvényes hulladékszállítási napon történik.

Értesítjük ügyfeleinket, hogy 2022. december 26-án Karácsonykor a szokásos rend szerint, a hétfői szállítási területről történik a hulladék begyűjtése.

Együttműködésüket köszönjük!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


Tájékoztató a hamu szabályos kihelyezéséről 

A fűtési szezon idején megnövekedett a  gyűjtőedényekbe szabálytalanul kihelyezett hamu mennyisége. A hulladék begyűjtése során a  gyűjtőedényekbe ömlesztett hamu veszélyezteti a  kollégák egészségét, továbbá nagymértékben koptatja a  jármű felépítményének csúszó és forgó alkatrészeit. A ki nem hűlt hamu pedig minden esetben tűzveszélyes!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hamu kihelyezése csak az alábbi módon történhet:

 • kizárólag kihűlt állapotban

 • összekötött szájú zsákban összegyűjtve 

• hulladékgyűjtő edénybe belehelyezve

Köszönjük az együttműködésüket!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat