Hírek

2024. ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A lakosság részére idén is lehetőséget biztosítunk ingyenes zöldhulladék leadásra, illetve háztól történő zöldhulladék elszállításra, az alábbi feltételek és időpontok figyelembe vétele mellett.

1/ A zöldhulladék átvételi pont működését tavaly óta új helyszínen biztosítjuk, mely a Zrínyi Miklós utca felől a földúton tovább haladva helyezkedik el és a Nemeskéri út felől is megközelíthető. Az alábbi táblázatban feltüntetett napokon és időszakokban fogadjuk a lakosság által kiszállított zöldhulladékot. 

2024. év 
 hónap nap órátólóráig
 MÁRCIUS 9.SZOMBAT812
 MÁRCIUS 23.SZOMBAT812
 ÁPRILIS 13.SZOMBAT812
 ÁPRILIS 27.SZOMBAT812
 MÁJUS 8.SZERDA1016
 MÁJUS 11.SZOMBAT812
 MÁJUS 22.SZERDA1016
 MÁJUS 25.SZOMBAT812
 JÚNIUS 5.SZERDA1016
 JÚNIUS 8.SZOMBAT812
 JÚNIUS 19.SZERDA1016
 JÚNIUS 22.SZOMBAT812
 JÚLIUS 3.SZERDA1016
 JÚLIUS 6.SZOMBAT812
 JÚLIUS 17.SZERDA1016
 JÚLIUS 20.SZOMBAT812
 JÚLIUS 31.SZERDA1016
 AUGUSZTUS 3.SZOMBAT812
 AUGUSZTUS 14.SZERDA1016
 AUGUSZTUS 17.SZOMBAT812
 AUGUSZTUS 28.SZERDA1016
 AUGUSZTUS 31.SZOMBAT812
 SZEPTEMBER 11.SZERDA1016
 SZEPTEMBER 14.SZOMBAT812
 SZEPTEMBER 25.SZERDA1016
 SZEPTEMBER 28.SZOMBAT812
 OKTÓBER 9.SZERDA1016
 OKTÓBER 12.SZOMBAT812
 OKTÓBER 26.SZOMBAT812
 NOVEMBER 6.SZERDA1016
 NOVEMBER 9.SZOMBAT812
 NOVEMBER 20.SZERDA1016
 NOVEMBER 23.SZOMBAT812

Egy ingatlanról az átvételi napokon maximum 10 zsákot ( bármilyen 120 literes kukazsákban), vagy 10 köteget, vagy 1 m³ nem zsákolható hulladékot áll módunkban térítésmentesen átvenni. Amennyiben ennél több hulladékot szeretne leadni, az térítésköteles: 1 darab 120 literes zsák 860 Ft és 1 m3 8600 Ft. A térítési díjat a helyszínen kell kifizetni. Az ingyenes leadási lehetőséget kizárólag gödi lakosok, saját, eredeti személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, továbbá az utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény vagy átutalási igazolás bemutatását követően vehetik igénybe. Üdülő ingatlannal rendelkező ügyfeleink saját, eredeti személyi igazolvány felmutatásával és az utolsó hulladékszállítási díj számlájának befizetésével igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból származik a zöldhulladék. Az átvételi ponton leadott zöldhulladékot ki kell önteni a zsákokból, mert a kezelő csak így fogadja be cégünktől az átvett hulladékot! Rönköket és egyéb hulladékot nem áll módunkban átvenni!

2/ 2024. április 1. és november 29. közötti időszakban, Társaságunk az ügyfélszolgálatunkon átvett edényekből, az előre kihirdetett időpontokban elszállítja az ingatlanok elé kihelyezett zöldhulladékot.

A közszolgáltatás keretein belül minden szállítás alkalmával csak a szállításra jogosító címkével ellátott zöldhulladék gyűjtő edényből kerül a zöldhulladék térítésmentesen elszállításra. A tartályokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A kukák terhelhetősége 120 literes tartály esetén 20 kg, 240 literes tartály esetén 40 kg. Azt meghaladó súly esetén műszaki okok miatt nem áll módunkban az edényeket üríteni. A zöldhulladék szárításával az elszállítási súly jelentősen csökkenthető!

A háztól történő zöldhulladék szállítások várható idejét megtekinthetik az alábbi táblázatokban:

120 literes edény esetén240 literes edény esetén
2024. év2024. év
hétidőszakhétidőszak
14.április1-5.16.április15-19.
16.április15-19.20.május13-17.
18.április29-30.24.június 10-14.
ésmájus1-3.28.július8-12.
20.május13-17.32.augusztus5-9.
22.május27-31.36.szeptember2-6.
24.június 10-14.40.szeptember30.
26.június 24-28.ésoktóber1-4.
28.július8-12.44.október28-31.
30.július22-26.ésnovember1.
32.augusztus5-9.48.november25-29.
34.augusztus19-23.
36.szeptember2-6.
38.szeptember16-20.
40.szeptember30.
ésoktóber1-4.
42.október14-18.
44.október28-31.
ésnovember1.
46.november11-15.
48.november25-29.

Amennyiben a gyűjtőtartály űrtartalmát meghaladóan több zöldhulladékot szeretne elszállíttatni, az térítésköteles. 1 zsák ára 350 Ft. A zsákokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A cégünk feliratával ellátott zöldhulladék gyűjtő zsák beszerezhető az alábbi üzletekben:

– Fakusz-H.B.Kft. – Gazdabolt 2131 Göd Pesti út 82/A

– Wolav Kft. – Gazdabolt 2132 Göd Ady Endre út 8. 

– Mosoly ABC 2131 Göd Alagút utca 12/6.

– Virágzó Dunakanyar Bt. 2132 Göd Révay utca 33.

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem keveredhet más hulladékkal ( kő, beton, vegyes hulladék), amely akadályozza a feldolgozási folyamatot. Amennyiben az elszállítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cégünk nem köteles azt elszállítani.

Göd, 2024. február 2.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.                                                                                                                   ügyfélszolgálat


REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervez. A lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik elektronikusan az info@godihulladek.hu email címen vagy telefonon a 06/27-530-611-es telefonszámon

legkésőbb 2024. február 23-án 12 óráig.

A fenti határidőig beérkező szállítási igények az ügyfélszolgálat által megadott napon kerülnek teljesítésre. 

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék: az ingatlanhasználótól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatási résztevékenység keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.

Csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlet hulladék gyűjtő zsákban szállítjuk el. A zsákokat a két gödi gazdaboltban, a Mosoly ABC-ben és a Virágzó Dunakanyar Kertészetben szerezhetik be. A zsák ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak NEM áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége maximum 3 m³ lehet. A nagyobb darabos hulladékot (pl: szekrénysor) kérjük, lapra szerelve helyezzék ki!

Kérjük NE helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:

– a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,

– veszélyes hulladékot (pl.: elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)

– építési-bontási hulladékot ( sittet), üvegezett ablak/ajtó hulladékot,

– veszélyes építési hulladékot, ( például kátrányt, hullámpalát ) 

– szelektíven gyűjtendő hulladékot,

– gumiabroncsot, gépjármű roncsot és egyéb járműalkatrészeket!

A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségéről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk.

Kérjük az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig kikészíteni az előzőekben jelzett információk szerint a lom hulladékot. 

Köszönjük együttműködésüket.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁS 2024-BEN

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfák elszállítása kizárólag 2024. 2. hetében ( január 8-12. ) és 4. hetében ( január 22-26. ) az adott körzetre érvényes hulladékszállítási napon történik.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy 2023. december 25-én a hétfői, december 26-án a keddi, 2024. január 1-jén a hétfői szállítási területről történik a hulladék begyűjtése.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy 2023-ban az utolsó ügyfélszolgálati nap december 18. hétfő,

2024. január 8. hétfőtől a megszokott rend szerint várjuk Önöket.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. december 12-én telefonos ügyfélszolgálatunk technikai okok miatt szünetel.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék átvételi pont az alábbi két alkalommal még fogadja a lakosság által beszállított zöldhulladékot:

 •  december 4-én hétfőn 12-16 óra között és
 •  december 9-én szombaton 8-12 óra között.

A leadási feltételek nem változnak.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023.11.15-én szerdán, az Oázis Lakópark területén a zöldhulladék begyűjtésében csúszás várható. A gyűjtőedények ürítését és a zsákok begyűjtését a következő napon pótoljuk.

Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük.

Ügyfélszolgálat


Tájékoztató a hamu szabályos kihelyezéséről 

A fűtési szezon idején megnövekedett a  gyűjtőedényekbe szabálytalanul kihelyezett hamu mennyisége. A hulladék begyűjtése során a  gyűjtőedényekbe ömlesztett hamu veszélyezteti a  kollégák egészségét, továbbá nagymértékben koptatja a  jármű felépítményének csúszó és forgó alkatrészeit. A ki nem hűlt hamu pedig minden esetben tűzveszélyes!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hamu kihelyezése csak az alábbi módon történhet:

 • kizárólag kihűlt állapotban
 • összekötött szájú zsákban összegyűjtve 
 • hulladékgyűjtő edénybe belehelyezve

Köszönjük az együttműködésüket!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


Hulladékudvarok

Országszerte 281 hulladékudvar szolgáltatásait vehetik igénybe, amelyek elérhetőségéről és nyitvatartási idejéről a MOHU honlapján tájékozódhatnak.

https://mohu.hu/egyeb-cikkek/hulladekudvarok.html

Göd, 2023.09.18.  

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat

 www.godihulladek.hu


Tisztelt Ügyfelünk!

2023. november 4-én szombaton és 2023. november 5-én vasárnap 8 és 14 óra között kerül megrendezésre az önkormányzati finanszírozású, a lakosság részére díjtalan veszélyeshulladék gyűjtés. A hosszú várakozási idő elkerülése érdekében ebben az évben is a postai irányítószám szerint két részre osztottuk a várost, amely alapján két külön napra kerül a gyűjtés. Szombaton a 2131 Göd irányítószámú lakóhellyel, míg vasárnap a 2132 Göd irányítószámú lakóhellyel rendelkező ügyfelek adhatják le a hulladékot. A gyűjtésre a Gödi Hulladékgazdálkodási NKft. telephelyén ( 2133 Sződliget Külterület 066/6 hrsz – a felsőgödi Jácint utcai temető mögött) kerül sor. Térkép

A gödi lakosság az alábbi hulladékfajtákat adhatja le:

-oldószerkeverékek, higítók,                      -fénycsövek és izzók

-elhasznált étolaj, zsír                                -növényvédőszer maradékok

-akkumulátorok                                          -fáradt olaj

-festékmaradékok és göngyölegei                  -szennyezett göngyölegek /festékes, olajos/

-elektronikai hulladék.

Nem adható le azbeszt pala és cserép, kátrány, bitumenes hullámlemez, kőzetgyapot, eternit cső, pvc tartalmú padlólap és gépjármű gumiabroncs.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes gyűjtést a gödi lakosság részére szervezzük, ezért csak lakossági mennyiséget áll módunkban átvenni a fent felsorolt hulladékokból. Építőipari vállalkozó veszélyes hulladékot nem adhat le az akció keretében!

A veszélyes hulladék leadásakor a jogosultságot gödi lakcímkártyával, vagy üdülő ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonosok esetében az utolsó hulladékszállítási díj számlájával, vagy annak feladóvevényével kell igazolni.

Göd, 2023.09.18.  

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat

 www.godihulladek.hu


 2023. ŐSZI ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A lakosság részére az őszi időszakban is lehetőséget biztosítunk ingyenes zöldhulladék leadásra, illetve háztól történő zöldhulladék elszállításra, az alábbi feltételek és időpontok figyelembe vétele mellett.

1/ A zöldhulladék átvételi pont működését július óta új helyszínen biztosítjuk, mely a Zrínyi Miklós utca felől a földúton tovább haladva helyezkedik el és a Nemeskéri út felől is megközelíthető. Az alábbi táblázatban feltüntetett napokon és időszakokban fogadjuk a lakosság által kiszállított zöldhulladékot. Egy ingatlanról az átvételi napokon maximum 10 zsákot ( bármilyen 120 literes kukazsákban), vagy 10 köteget, vagy 1 m³ nem zsákolható hulladékot áll módunkban térítésmentesen átvenni. Amennyiben ennél több hulladékot szeretne leadni, az térítésköteles: 1 darab 120 literes zsák 860 Ft és 1 m3 8600 Ft. A térítési díjat a helyszínen kell kifizetni. Az ingyenes leadási lehetőséget kizárólag gödi lakosok, saját, eredeti személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, továbbá az utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény vagy átutalási igazolás bemutatását követően vehetik igénybe. Üdülő ingatlannal rendelkező ügyfeleink saját, eredeti személyi igazolvány felmutatásával és az utolsó hulladékszállítási díj számlájának befizetésével igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból származik a zöldhulladék. Az átvételi ponton leadott zöldhulladékot ki kell önteni a zsákokból, mert a kezelő csak így fogadja be cégünktől az átvett hulladékot! Rönköket és egyéb hulladékot nem áll módunkban átvenni!

2023. év 
 hónap nap órátólóráig
 SZEPTEMBER 13.SZERDA1018
 SZEPTEMBER 16.SZOMBAT812
 SZEPTEMBER 27.SZERDA1018
 SZEPTEMBER 30.SZOMBAT812
 OKTÓBER 11.SZERDA1016
 OKTÓBER 14.SZOMBAT812
 OKTÓBER 25.SZERDA1016
 OKTÓBER 28.SZOMBAT812
 NOVEMBER 6.HÉTFŐ1216
 NOVEMBER 8.SZERDA1016
 NOVEMBER 11.SZOMBAT812
 NOVEMBER 20.HÉTFŐ1216
 NOVEMBER 22.SZERDA1016
 NOVEMBER 25.SZOMBAT812

2/ Az ügyfélszolgálatunkon átvett edényekből, az előre kihirdetett időpontokban Társaságunk szeptember után is elszállítja az ingatlanok elé kihelyezett zöldhulladékot.

A közszolgáltatás keretein belül minden szállítás alkalmával csak a szállításra jogosító címkével ellátott zöldhulladék gyűjtő edényből kerül a zöldhulladék térítésmentesen elszállításra. A tartályokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A kukák terhelhetősége 120 literes tartály esetén 20 kg, 240 literes tartály esetén 40 kg. Azt meghaladó súly esetén műszaki okok miatt nem áll módunkban az edényeket üríteni. A zöldhulladék szárításával az elszállítási súly jelentősen csökkenthető!

A háztól történő zöldhulladék szállítások várható idejét megtekinthetik az alábbi táblázatokban:

120 literes edény esetén
2023. év
36.szeptember 4-8.
38.szeptember 18-22.
40.október 2-6.
42.október 16-20.
44.október 30-31.
ésnovember  1-3.
46.november 13-17.
48.november 27-30.
ésdecember 1.
240 literes edény esetén
2023. év
hétidőszak
36.szeptember 4-8.
40.október 2-6.
44.október 30-31.
ésnovember  1-3.
48.november 27-30.
ésdecember 1.

Amennyiben a gyűjtőtartály űrtartalmát meghaladóan több zöldhulladékot szeretne elszállíttatni, az térítésköteles. 1 zsák ára 350 Ft. A zsákokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A cégünk feliratával ellátott zöldhulladék gyűjtő zsák beszerezhető az alábbi üzletekben:

– Fakusz-H.B.Kft. – Gazdabolt 2131 Göd Pesti út 82/A

– Wolav Kft. – Gazdabolt 2132 Göd Ady Endre út 8. 

– Mosoly ABC 2131 Göd Alagút utca 12/6.

– Virágzó Dunakanyar Bt. 2132 Göd Révay utca 33.

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem keveredhet más hulladékkal ( kő, beton, vegyes hulladék), amely akadályozza a feldolgozási folyamatot. Amennyiben az elszállítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cégünk nem köteles azt elszállítani.

2023.09.06.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.                                                                                                                   ügyfélszolgálat

 www.godihulladek.hu


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. szeptember 08.-án pénteken  a személyes ügyfélszolgálat technikai okok miatt SZÜNETEL!

Megértésüket köszönjük!

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

2023. augusztus 04.-én az ügyfélszolgálat áramszünet miatt szünetel, telefonon sem lesz elérhető.

Megértésüket köszönjük!

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a folyamatos illegális hulladék elhelyezések miatt az Erdész utcai üveggyűjtőt megszüntettük. 

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy előreláthatólag a 29. héten (2023. július 17. – 2023. július 23.) a hulladék begyűjtése során csúszás várható.

Amennyiben a hulladék a körzetre érvényes szállítási napon nem kerül elszállításra, kérjük a gyűjtőedényeket és szelektív zsákokat hagyják az ingatlan előtt.

Együttműködésüket megköszönve:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat


 ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2023. július 5-től

A lakosság részére július 5-től lehetőséget biztosítunk ingyenes zöldhulladék leadásra, illetve háztól történő zöldhulladék elszállításra, az alábbi feltételek és időpontok figyelembe vétele mellett.

1/ A zöldhulladék átvételi pont működését július 5-től új helyszínen biztosítjuk, mely a Zrínyi Miklós utca felől a földúton tovább haladva helyezkedik el és a Nemeskéri út felől is megközelíthető. Térkép megtekintése. 

A Samsungnál található régi átvételi pontra zöldhulladékot lerakni TILOS! A telep már nem az Önkormányzat üzemeltetésében van. Az illegális lerakás feljelentést von maga után.

Az alábbi táblázatban feltüntetett napokon és időszakokban fogadjuk a lakosság által kiszállított zöldhulladékot. Egy ingatlanról az átvételi napokon maximum 10 zsákot, vagy 10 köteget, vagy 1 m³ nem zsákolható hulladékot áll módunkban térítésmentesen átvenni. Amennyiben ennél több hulladékot szeretne leadni, az térítésköteles: 1 darab 120 literes zsák 860 Ft és 1 m3 8600 Ft. A térítési díjat a helyszínen kell kifizetni. Az ingyenes leadási lehetőséget kizárólag gödi lakosok, saját, eredeti személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, továbbá az utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény vagy átutalási igazolás bemutatását követően vehetik igénybe. Üdülő ingatlannal rendelkező ügyfeleink saját, eredeti személyi igazolvány felmutatásával és az utolsó hulladékszállítási díj számlájának befizetésével igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból származik a zöldhulladék. Az átvételi ponton leadott zöldhulladékot ki kell önteni a zsákokból, mert a kezelő csak így fogadja be cégünktől az átvett hulladékot! Rönköket és egyéb hulladékot nem áll módunkban átvenni!

2023. év 
 hónap nap órátólóráig
 JÚLIUS 5.SZERDA1018
 JÚLIUS 8.SZOMBAT812
 JÚLIUS 19.SZERDA1018
 JÚLIUS 22.SZOMBAT812
 AUGUSZTUS 2.SZERDA1018
 AUGUSZTUS 5.SZOMBAT812
 AUGUSZTUS 16.SZERDA1018
 AUGUSZTUS 19.SZOMBAT812
 AUGUSZTUS 30.SZERDA1018
 SZEPTEMBER 2.SZOMBAT812
 SZEPTEMBER 13.SZERDA1018
 SZEPTEMBER 16.SZOMBAT812
 SZEPTEMBER 27.SZERDA1018
 SZEPTEMBER 30.SZOMBAT812

A szeptember 30. utáni időpontokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

2/ A 2023. május 1. és szeptember 22. közötti időszakban, Társaságunk az ügyfélszolgálatunkon átvett edényekből, az előre kihirdetett időpontokban továbbra is elszállítja a zöldhulladékot.

A közszolgáltatás keretein belül minden szállítás alkalmával csak a szállításra jogosító címkével ellátott zöldhulladék gyűjtő edényből kerül a zöldhulladék térítésmentesen elszállításra. A tartályokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. 

A háztól történő zöldhulladék szállítások várható idejét megtekinthetik a honlapunkon a hulladékkezelés/ egyéb hulladék menüpontban.

Július 5-ét követően, amennyiben a gyűjtőtartály űrtartalmát meghaladóan több zöldhulladékot szeretne elszállíttatni, az térítésköteles. 1 zsák ára 350 Ft. A zsákokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A cégünk feliratával ellátott zöldhulladék gyűjtő zsák beszerezhető az alábbi üzletekben:

– Fakusz-H.B.Kft. – Gazdabolt 2131 Göd Pesti út 82/A

– Wolav Kft. – Gazdabolt 2132 Göd Ady Endre út 8. 

– Mosoly ABC 2131 Göd Alagút utca 12/6.

– Virágzó Dunakanyar Bt. 2132 Göd Révay utca 33.

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem keveredhet más hulladékkal ( kő, beton, vegyes hulladék), amely akadályozza a feldolgozási folyamatot. Amennyiben az elszállítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cégünk nem köteles azt elszállítani.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat

www.godihulladek.hu


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy előreláthatólag 2023. június 21-től a hulladék begyűjtése során, a távolabbi végpontra történő szállítás miatt csúszás várható.

Amennyiben a hulladék a körzetre érvényes szállítási napon nem kerül elszállításra, kérjük a gyűjtőedényeket és szelektív zsákokat hagyják az ingatlan előtt.

Együttműködésüket megköszönve:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy előreláthatólag a 22. és 23. héten a hulladék begyűjtése során, a távolabbi végpontra történő szállítás miatt csúszás várható.

Amennyiben a hulladék a körzetre érvényes szállítási napon nem kerül elszállításra, kérjük a gyűjtőedényeket és szelektív zsákokat hagyják az ingatlan előtt.

Együttműködésüket megköszönve:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat


Tájékoztató a Duna út felújításának első ütemével kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk a Duna út lezárt szakaszán ingatlant használó ügyfeleinket, hogy a lezárt útszakaszra a hulladékszállító tehergépjármű nem tud behajtani.

Kérjük az ott lakókat, hogy a gyűjtőedényeiket (háztartási, zöld és szelektív) és szelektív zsákjaikat a szállítási napon húzzák az ingatlanokhoz közelebb eső kereszt utcákba:

-Pesti út ( hétfői szállítás)

-Szeder utca ( hétfői szállítás)

-Rózsa utca (hétfői szállítás)

-Mária utca (szerdai szállítás)

-Madách utca ( szerdai szállítás)

A hulladékgyűjtő edényeket és szelektív zsákokat kérjük, úgy elhelyezni, hogy ne akadályozzák a gyalogos és a megnövekedett autós forgalmat.

Együttműködésüket megköszönve:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a május 18. csütörtöki és a május 19. pénteki hulladékszállítási területeken a vegyes települési hulladék és zöldhulladék begyűjtése során, a távolabbi végpontra történő szállítás miatt csúszás várható.

Kérjük a gyűjtőedényeket hagyják az ingatlan előtt.

Együttműködésüket megköszönve:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a május 11. csütörtöki és a május 12. pénteki hulladékszállítási területeken a begyűjtés során csúszás várható.

Kérjük a gyűjtőedényeket és szelektív zsákokat hagyják az ingatlan előtt.

Együttműködésüket megköszönve:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálat


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, amennyiben a pénteki szállítási napon nem parkol autó a Tőzeg dűlőben, abban az esetben a pénteki hulladékszállítást az ingatlanok elől teljesíteni tudjuk.

Együttműködésüket megköszönve:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

2132 Göd, Duna út 5.

ügyfélszolgálat


ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2023. május 1. és szeptember 22. közötti időszakra vonatkozóan

Az ügyfélszolgálatunkon átvett zöldhulladék gyűjtő edényekből, a fenti időszakban az alábbiak szerint történik a begyűjtés:

A közszolgáltatás keretein belül minden szállítás alkalmával csak a szállításra jogosító címkével ellátott zöldhulladék gyűjtő edényből kerül a zöldhulladék térítésmentesen elszállításra. A tartályokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. 

A háztól történő zöldhulladék szállítások várható idejét megtekinthetik az alábbi táblázatokban:


120 literes edény esetén
2023. év
hétidőszak
18.május 1-5.
20.május 15-19.
22.május 29-31.
ésjúnius 1-2.
24.június 12-16.
26.június 26-30.
28.július 10-14.
30.július 24-28.
32.augusztus 7-11.
34.augusztus 21-25.
36.szeptember 4-8.
38.szeptember18-22.
240 literes edény esetén
2023. év
hétidőszak
20.május 15-19.
24.június 12-16.
28.július 10-14.
32.augusztus 7-11.
36.szeptember 4-8.

A gyűjtőedényben kihelyezett zöldhulladék nem keveredhet más hulladékkal ( kő, beton, vegyes hulladék), amely akadályozza a feldolgozási folyamatot. Amennyiben az elszállítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cégünk nem köteles azt elszállítani.

Az előző években működtetett zöldhulladék átvételi pontot átmenetileg szüneteltetjük, az áremelkedés miatt lecsökkent érdeklődésre tekintettel.

Az őszi, regisztrációhoz kötött zöldhulladék szállításról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!


REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a BKM Zrt. alvállalkozója a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervez. A lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik elektronikusan az info@godihulladek.hu email címen vagy telefonon a 06/27-530-611-es telefonszámon

legkésőbb 2023. február 3-ig.

A fenti határidőig beérkező szállítási igények az ügyfélszolgálat által megadott napon kerülnek teljesítésre.

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.

Csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlet hulladék gyűjtő zsákban szállítjuk el. A zsákokat a két gödi gazdaboltban, a Mosoly ABC-ben és a Virágzó Dunakanyar Kertészetben szerezhetik be. A zsák ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak NEM áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége maximum 3 m³ lehet. A nagyobb darabos hulladékot (pl: szekrénysor) kérjük, lapra szerelve helyezzék ki!

Kérjük NE helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:

 • a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,
 • veszélyes hulladékot (pl.: elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)
 • építési-bontási hulladékot ( sittet), ideértve az ablaküveget,
 • veszélyes építési hulladékot, ( például kátrányt, hullámpalát )
 • szelektíven gyűjtendő hulladékot,
 • gumiabroncsot, gépjármű roncsot és egyéb járműalkatrészeket!

A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségéről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk. Kérjük az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig kikészíteni az előzőekben jelzett információk szerint a lom hulladékot.

Együttműködésüket köszönjük!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁS 2023-BAN

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfák elszállítása kizárólag 2023. 2. hetében ( január 9-13. ) és 4. hetében ( január 23-27. ) az adott körzetre érvényes hulladékszállítási napon történik.

Értesítjük ügyfeleinket, hogy 2022. december 26-án Karácsonykor a szokásos rend szerint, a hétfői szállítási területről történik a hulladék begyűjtése.

Együttműködésüket köszönjük!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat


Tájékoztató a hamu szabályos kihelyezéséről 

A fűtési szezon idején megnövekedett a  gyűjtőedényekbe szabálytalanul kihelyezett hamu mennyisége. A hulladék begyűjtése során a  gyűjtőedényekbe ömlesztett hamu veszélyezteti a  kollégák egészségét, továbbá nagymértékben koptatja a  jármű felépítményének csúszó és forgó alkatrészeit. A ki nem hűlt hamu pedig minden esetben tűzveszélyes!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hamu kihelyezése csak az alábbi módon történhet:

 • kizárólag kihűlt állapotban

 • összekötött szájú zsákban összegyűjtve 

• hulladékgyűjtő edénybe belehelyezve

Köszönjük az együttműködésüket!

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Ügyfélszolgálat